Εργαστηριο

Υδρογεωλογίας

Υδρογεωλογία


Η Υδρογεωλογία είναι ένας κλάδος της Γεωλογίας που μελετά την κατανομή και κίνηση των υπόγειων
νρών στα πετρώματα του φλοιού της γης.

Περιβάλλον


Το Περιβάλλον αποτελείται από το σύνολο των βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων που γειτνιάζουν με έναν οργανισμό ή πληθυσμό. Το φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει τους φυσικούς πόρους όπως είναι ο αέρας και το νερό. Η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος σχετίζεται με τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στους φυσικούς πόρους. 

 

Υδροχημεία


Η Υδροχημεία αποτελέι κλάδο της Υδρογεωλογίας που μελετά τα χημικά χαρακτηριστικά του νερού. Τα χαρακτηριστικά αυτά σχετίζονται με τη προέλευση του νερού, καθώς και με τα ορυκτά και τις ουσίες γενικότερα που διάλυσε κατά τη διάρκεια της διαδρομής του.
 
 
 
 
Υπηρεσίες
  • ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ - Συλλογη & επεξεργασία δεδομένων
  • ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΥΔΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ 
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
  • ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ

           Συνεργαζόμενοι φορείςΕκπαιδευτικό
έργο

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ

  Στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότηες, που θα τους επιτρέψουν την κατανόηση των μηχανισμών που διαμορφώνουν τη ποιότητα των νερών και την καταλληλότητα τους για τις διάφορες χρήσεις.περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ

Tο μάθημα «Εφαρμοσμένη Υδρογεωλογία» έχει ως στόχο να εφοδιάσει τους φοιτητές με όλες τις απαραίτητες γνώσεις για τη κατανόηση της προέλευσης των υπόγειων νερών, της αποθήκευσης τους στους διαφορετικούς γεωλογικούς σχηματισμούς και της αξιοποίησης τους για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών. Πρόκειται για ένα μάθημα ειδίκευσης το οποίο σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μαθήματα συναφούς περιεχομένου και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας στο ίδιο αντικείμενο, φιλοδοξεί να δώσει στους φοιτητές όλα τα απαραίτητα εφόδια για ένα επιτυχημένο ξεκίνημα και επαγγελματική αυτοδυναμία στο χώρο των επιστημών του νερού. 

περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ

Στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους απόφοιτους του Τμήματος Γεωλογίας με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να αναλύσουν τους μηχανισμούς ρύπανσης των υδροφόρων και να σχεδιάσουν αποτελεσματικά τα μέτρα προστασίας και απορρύπανσης. Πρόκειται για μάθημα ειδίκευσης, το οποίο αξιοποιεί τις γνώσεις των φοιτητών σε μαθήματα “κορμού” όπως η “Υδροχημεία”, η “Υδρολογία”, η “Εφαρμοσμένη Υδρογεωλογία” κ.ά.περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (επιλ.)

Η απόκτηση της απαιτούμενης θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης για την προστασία των υδροφόρων οριζόντων και του γεωλογικού γενικότερα περιβάλλοντος από τα στερεά και τα υγρά απόβλητα.περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (επιλ.)


Η απόκτηση δεξιοτήτων σχετικά με τις μεθοδολογίες και τεχνικές ορθολογικής διαχείρισης υδατικών πόρων και προστασίας τους από περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις.περισσότερα